ברוכים הבאים לאתר התיירות הישראלי – PHOTOUR (להלן גם "האתר")

 

תנאי השימוש באתר

 

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון שכן הכניסה לאתר מהווה אישור לכך שאתם מסכימים להוראות תקנון זה. ככל שיוצעו באמצעות האתר שירותים נוספים, הם יהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בעת ההרשמה לקבלתם או בכל דרך אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, אולם הם מופנים לגברים ולנשים כאחד.

 

על האתר ומטרתו

 

אתר PHOTOUR מרכז מידע על טיולים בארץ ובעולם בכל התחומים העוסקים בתיירות, תרבות, פנאי וקולינריה. 

 

מידע ותוכן באינטרנט

 

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת מערכת האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, בעליו או מפעיליו בשל תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

בעלי האתר או מפעיליו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

 

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ובכלל זה תכנים שמקורם במשתמשים או בגופים מסחריים או אחרים, בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

 

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין בעלי האתר או מפעיליו אחראים לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

 

מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 

מנוע החיפוש של אתר PHOTOUR מאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתר. מרבית המידע והתכנים הללו מתפרסמים על ידי מנהל האתר או מטעמו. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנך מוזמן להביע דעתך בכל עת בפניה ישירה אל מנהל האתר. מנהל האתר או מי מטעמו אינו מתחייב לנקוט בכל פעולה עקב פניה זו  info@photour.co.il.

 

 

זכויות באתר:

 

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם במערכת האתר ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לבעלי האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הקנין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן ובצילומים של מערכת האתר או בעליו המתפרסמים בו, בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכים במלואם לבעלי האתר.

 

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי,  ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, בלא קבלת הסכמת מערכת האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

 

בחירת המידע

 

הכתבות, התכנים והצילומים שמועלים לאתר נבחרים על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר. מנוע החיפוש של האתר מספק קישורים לאתר על בסיס מילות מפתח. מנגנון חיפוש זה פועל באופן אוטומטי. אין מנוע חיפוש באינטרנט שיש ביכולתו להקיף את כל המידע הכרוך בתחום עיסוקו ומנוע החיפוש של PHOTOUR אינו יוצא דופן במקרה זה. לפיכך אין האתר מבטיח לגולש כי מנוע החיפוש יציג בפניו רק תוצאות ישירות או שימצא עבורו את כל התכנים המתאימים לצרכיו. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים לסלק מאתר התיירות הישראלי PHOTOUR קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתם המוחלט.

 

 

מידע ותכנים שנמסרו לאתר על ידי משתמשים וכותבים חיצוניים

 

בתקנון זה: "תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, מפות, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית ((icon, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

 

אתר PHOTOUR פתוח לקבלת כתבות ותכנים מגורמים חיצוניים ועל סמך שיקול דעתם של עורכי האתר יוחלט אם לשלבם בתוכן המפורסם.

 

על תכנים באתר שנמסרו על ידי צדדים שלישיים יחולו ההוראות הבאות

 

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

 • כל תוכן שידוע למי שמבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;
 • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • כל תוכן פוגעני, מעליב, עוין או מאיים;
 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;
 • תכנים וצילומים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.
 • תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב .
 • כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.
 • כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. מערכת האתר רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.

 

מערכת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.

 

מערכת האתר רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.

 

המבקשים להעביר תכנים למערכת האתר לצורך הצגתם באתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:

 • כל החומרים והצילומים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.
 • מי שהוא בעל זכויות היוצרים בתוכן ובצילום המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב.
 • מעביר שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן ובצילום המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.
 • המעביר תוכן וצילום לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן ובצילום לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן ולצילום, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום באתר, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
 • מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן וצילום המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.
 • בעצם העברת התכנים והצילומים לאתר מוותר המעביר על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
 • ידוע למעביר כי תכנים וצילומים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. מערכת האתר לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים וצילומים באתר לרבות לתכנים וצילומים מטעם צדדים שלישיים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים וצילומים או תגובות לתכנים ולצילומים באתר.
 • ידוע למשתמש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ"ב. למען הסר ספק, מערכת האתר אינה אחראית לתכנים ולצילומים הנמסרים לאתר על ידי צדדים שלישיים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים וצילומים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. מערכת האתר אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים וצילומים שיפורסמו ע"י משתמש באתר.
 • הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד האתר בעליו ומפעיליו או מי מטעמם בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן וצילום שמקורו בצד שלישי כלשהו.

 

אתר PHOTOUR מבקש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר PHOTOUR עצמו, במדורים השונים, בכתבות, בפרסומי תוכניות טיולים בעולם ובאירועים השוטפים המתפרסמים מדי יום. כמו כן ובמיוחד יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות בקבוצות הדיון ובפרט אמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות משפטיות או מקצועיות. יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, ולזכור כי הוא איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים, כדוגמת עורכי דין או מומחים בתחום התיירות. המידע שתמסור לפרסום באתר PHOTOUR יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר PHOTOUR או פרסום איזה מפרטיך בו. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

 

מידע מסחרי

 

באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. בעלי האתר ומפעיליו אינם צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום באתר. מערכת האתר רשאית למנוע פרסום, שיווק או קידום באתר של בתי עסק, חנויות, חברות ומותגים כלשהם על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

מדיניות שמירה על פרטיות

 

אתר PHOTOUR מתייחס ברצינות ובהקפדה על פרטיות המשתמשים והגולשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר"). התנאים המפורטים להלן משקפים את מדיניות השמירה על הפרטיות הנהוגה באתר ומפרטים את אופן השימוש במידע שנמסר על ידי הגולשים, הכותבים החיצוניים או המידע שנאסף על ידי העורכים בעת השימוש באתר.  

 

 

הרשמה לצורך קבלת שירותים

 

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה על מנת לקבלם. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כגון שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואתר PHOTOUR יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.  

 

מאגר המידע

 

הפרטים האישיים והנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של PHOTOUR. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אי מילוי הפרטים לא יאפשר את השימוש בשירותים האלה.