תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר PHOTOUR,

 

תנאי השימוש באתר התיירות הישראלי PHOTOUR

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון שכן השימוש באתר PHOTOUR מעיד על כך שאתם מסכימים לכל האמור לעיל. במידה והנכם רוצים להשתמש בשירותים המוצעים דוגמת הוספת מידע הכרוך בתשלום תדרשו לאשר במפורש את הסכם השימוש בשרותי PHOTOUR. שירותים נוספים בתשלום יכולים להיות כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה לקבלתם או בכל דרך אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים תגברנה הוראות התנאים המיוחדים. תנאי השימוש ינוסחו מעתה בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, אולם הם מופנים לגברים ולנשים כאחד.

 

על האתר ומטרתו

אתר PHOTOUR מרכז מידע על טיולים בארץ ובעולם בכל התחומים העוסקים בתיירות, תרבות, פנאי וקולינריה. 

 

מידע ותוכן באינטרנט

מנוע החיפוש של אתר PHOTOUR מאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתר. מרבית המידע והתכנים הללו מתפרסמים על ידי מנהל האתר או מטעמו. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים,  בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנך מוזמן להביע דעתך בכל עת בפניה ישירה אל מנהל האתר. מנהל האתר או מי מטעמו אינו מתחייב לנקוט בכל פעולה עקב פניה זו. or@photour.co.il


בחירת המידע

הכתבות, התכנים והצילומים שמועלים לאתר נבחרים על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר. מנוע החיפוש של האתר מספק קישורים לאתר על בסיס מילות מפתח. מנגנון חיפוש זה פועל באופן אוטומטי. אין מנוע חיפוש באינטרנט שיש ביכולתו להקיף את כל המידע הכרוך בתחום עיסוקו ומנוע החיפוש של PHOTOUR אינו יוצא דופן במקרה זה. לפיכך אין האתר מבטיח לגולש כי מנוע החיפוש יציג בפניו רק תוצאות ישירות או שימצא עבורו את כל התכנים המתאימים לצרכיו. אתר PHOTOUR אינו מתחייב לכך שכל הקישורים (לינקים) המופיעים במסגרת כתבות או ברשימה הקישורים יהיו תקינים ויובילו את הגולש לקישורי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים לסלק מאתר התיירות הישראלי PHOTOUR קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתם המוחלט. העובדה שימצא באתר PHOTOUR קישור לתוכן או לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

מידע שנמסר על ידי משתמשים וכותבים חיצוניים

אתר PHOTOUR פתוח לקבלת כתבות וחומרים מגורמים חיצוניים ועל סמך שיקול דעתם של עורכי האתר יוחלט אם לשלבם בתוכן המפורסם. אתר PHOTOUR מבקש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר PHOTOUR עצמו, במדורים השונים, בכתבות, בפרסומי תוכניות טיולים בעולם ובאירועים השוטפים המתפרסמים מדי יום. כמו כן ובמיוחד יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות בקבוצות הדיון ובפרט אמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות משפטיות או מקצועיות. יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, ולזכור כי הוא איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים, כדוגמת עורכי דין או מומחים בתחום התיירות. המידע שתמסור לפרסום באתר PHOTOUR יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר PHOTOUR או פרסום איזה מפרטיך בו. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מדיניות שמירה על פרטיות

אתר PHOTOUR מתייחס ברצינות ובהקפדה על פרטיות המשתמשים והגולשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר"). התנאים המפורטים להלן משקפים את מדיניות השמירה על הפרטיות הנהוגה באתר ומפרטים את אופן השימוש במידע שנמסר על ידי הגולשים, הכותבים החיצוניים או המידע שנאסף על ידי העורכים בעת השימוש באתר.  מדיניות השמירה על הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, לגברים ולנשים כאחד.

  

הרשמה לצורך קבלת שירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה על מנת לקבלם. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כגון שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואתר PHOTOUR יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.  

 

מאגר המידע

הפרטים האישיים והנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של  PHOTOUR. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אי מילוי הפרטים לא יאפשר את השימוש בשירותים האלה.

 

|
|
|
|